6 gamle, røde spisestuestoler med slitt trekk, som skal malast og trekkast om.