Køyeseng i tradisjonell stil, bondeblått og bygderød.